Behandelingen - pijnhoeftniet

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Behandelingen

Aanpak > Aanpak

De gang van zaken rondom een pijnbehandeling is voor de meeste soorten pijnbehandelingen gelijk. Voorafgaand aan de definitieve behandeling kan een zogenaamde proefbehandeling plaatsvinden. Deze proefbehandeling is bedoeld om te testen of de voorgestelde behandeling het gewenste resultaat zal hebben.

Voorbereiding thuis
Voor de meeste behandelingen is het niet noodzakelijk om u thuis op een speciale manier voor te bereiden. Als dit wel het geval is zal de arts dit van tevoren met u bespreken. Alleen wanneer u bloedverdunnende middelen slikt, zoals Sintrom, Marcoumar, of ascal, moet u deze tijdelijk achterwege laten. De arts zal hierover met u overleggen.

De voorbereiding op de behandeling
De behandeling vindt plaats op de behandelkamer van de Pijnkliniek. Op het afgesproken tijdstip neemt u plaats in de wachtkamer. Een verpleegkundige zal u komen ophalen.

De behandeling
Bij de behandeling zijn in ieder geval aanwezig de arts en een pijnverpleegkundige Mogelijk zijn er ook nog andere artsen of stagiaires aanwezig. Als u hier bezwaar tegen hebt dan kunt u dat aangeven.
De arts heeft u tijdens het eerste bezoek al het een en ander verteld over de specifieke behandeling zoals die bij u wordt uitgevoerd. Die informatie kunt u nog eens rustig nalezen in een aparte folder die u voor de behandeling ontvangt.

Duur van de behandeling
Afhankelijk van de soort behandeling zal deze 5 tot 30 minuten duren.
Na de behandeling moet u gedurende 30 minuten op de verkoeverruimte blijven, totdat u geen last meer heeft van eventuele nawerkingen. We adviseren U om na een behandeling niet zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu